• youtube
  • facebook

Cồn Hến tại Huế sẽ có tượng đài Huyền Trân công chúa

Sáng 30/1, ông Hoàng Ngọc Khanh- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt quy hoạch và xây dựng tượng đài công chúa Huyền Trân cùng với đó là tranh hoành tráng lịch sử và văn hóa Champa tại Cồn Hến, Huế.

Quy hoạch nói trên đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và đăng tải quyết định trên trang thông tin điện tử của tỉnh.

Theo đó, tại thành phố Huế sẽ có 1 tượng đài, 1 tranh hoành tráng, 2 tượng, 8 biểu tượng kiến trúc nghệ thuật, 4 vườn tượng. Trong đó tại Cồn Hến (giữa sông Hương) sẽ có tượng đài Huyền Trân Công chúa và tranh hoành tráng lịch sử và văn hóa Chămpa thuộc loại nhóm A1, quy mô đầu tư 130 tỷ đồng. Tượng đài nhóm A1 có kích thước nhân vật cao từ 9m trở lên; tranh hoành tráng nhóm A1 có kích thước chiều dài từ 9m trở lên.

Cồn Hến Huế sẽ được xây dựng tượng đài công chúa Huyền Trân cùng với đó là Tranh hoành tráng lịch sử và văn hóa Champa. Ảnh: NĐT

Cồn Hến Huế sẽ được xây dựng tượng đài công chúa Huyền Trân cùng với đó là Tranh hoành tráng lịch sử và văn hóa Champa. Ảnh: NĐT

 

2 tượng tại thành phố Huế là tượng Nguyễn Phúc Nguyên tại công viên phía Bắc sông Hương đường Kim Long; tượng Trịnh Công Sơn trong không gian vườn Trịnh tại bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều.

8 biểu tượng kiến trúc nghệ thuật tại thành phố Huế là biểu tượng kiến trúc nghệ thuật tháp ngắm cảnh tại cồn Dã Viên; biểu tượng phụ nữ Huế và bia ghi danh chiến công 11 cô gái sông Hương tại công viên đường Phạm Văn Đồng và Lưu Hữu Phước; biểu tượng kiến trúc, lịch sử, văn hóa tại Công viên An Hòa...

4 vườn tượng tại thành phố Huế là vườn tượng quốc tế tại khu quy hoạch Trung tâm văn hóa Bắc Ngự Bình; vườn tượng văn hóa nghệ thuật tại công viên phía Bắc sông Hương đường Kim Long; vườn tượng văn hóa nghệ thuật tại công viên đường Bùi Thị Xuân; vườn tượng văn hóa nghệ thuật tại Công viên Đồi Vọng Cảnh.

Ngoài ra, tại 2 thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện còn lại sẽ có 1 tượng đài, 1 tranh hoành tráng, 1 tượng, 13 biểu tượng kiến trúc nghệ thuật.

Việc quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng, tượng, biểu tượng kiến trúc và vườn tượng trên địa bàn tỉnh được nêu trong quyết định là nhằm phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, kế thừa và phát huy các không gian quy hoạch kiến trúc, cảnh quan để hình thành các công trình văn hóa thông qua ngôn ngữ nghệ thuật điêu khắc nhằm ghi lại dấu ấn lịch sử của vùng đất cũng như con người Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ, góp phần giáo dục truyền thống và làm đẹp đô thị, cảnh quan trên địa bàn tỉnh.

Link: https://laodong.vn/xa-hoi/con-hen-hue-se-co-tuong-dai-huyen-tran-cong-chua-589114.ldo

create

NGUYỄN ĐẮC THÀNH / laodong.vn