• youtube
  • facebook

Đợi con về mạ ơi

Đây là một bài thơ xúc động tả về tâm trạng của một người con xa quê, nhớ mạ và muốn về với mạ nhưng chưa có điều kiện để về được, mời bạn đọc và cảm nhận.

(Ảnh minh họa)

Mạ ơi mai mốt con về
Tiêu vườn chín trễ, cafe mất mùa
Mấy năm ni sốống te tua
Năm ni tiêu đặng, con mua xe về

Lên làng thăm lại xóm De
Qua cầu Bàu vịt, rồi về xóm Troon
Làng miềng chừ đã quá ngon
Dà cao, cựa rộng, mô còn dư xưa

Con trôông cho tới mùa mưa
Ra troong dở rớ, nên chưa chịu về
Mấy chục năm trót xa quê
Bừa ni nhất định phải về thường niên

Quê miềng lũ lụt triền miên
Gió nam lào thổi, đòn triêng mạ quằn
Vác từng bó sắn vô Năn
Mộộng lên chưa chộ, bò ăn hết rồi

Đông về giá rét tới nơi
Mạ đi cấy ló - áo tơi mạ sờn
Gần con gần cháu thì hơn
Xa con xa cháu - Mạ buồn mạ lo

Ràn sau còn có con bò
Một truồng heo mọi, gà giờ còn khôông?
Năm ni mưa, bạo dập dồn
Mạ kêu lái bán, lo toan tuổi già

Cấy dôông con chừ đã tra
Cháu, chắt, dâu, rể xa dà mần ăn.
Thôi thì hẹn mạ cuối năm
Khó khăn chi lắm - Mần răng cũng về..

create

Lê Minh Hòa/ngaynay.vn